រាជធានីភ្នំពេញ : អគ្គនាយកបច្ចេកទេសនៃក្រសួងសុខាភិបាល ឯកឧត្ដម ហុក គឹមចេង បានបញ្ជាក់ថា មូលហេតុចម្បងៗចំនួន២ ដែលធ្វើឲ្យតួលេខនៃឆ្លងមានការកើនឡើង គឺដោយសារប្រើម៉ាស៊ីនតេស្តរហ័ស SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test ទៅលើអ្នកសង្ស័យថា មានផ្ទុកជំងឺកូវីដ-១៩។ ម៉ាស៊ីនតេស្តរហ័ស SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test គឺមានសមត្ថភាពអាចរកឃើញអ្នកមានវិជ្ជមាន ឫអវិជ្ជមានក្នុងរយៈពេល១៥នាទី ក្រោយធ្វើតេស្តរួច និងបានបញ្ជូនវត្ថុសំណាកទៅមន្ទីរពិសោធន៍។ ឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថា ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់ក្រហមគឺជាតំបន់ហានិភ័យខ្ពស់អាត្រានៃការតេស្តរកអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-១៩ ពី១០ភាគរយ ឬលើស១០ភាគរយទៅទៀត ។
ម៉្យាងទៀត ដោយសាររាជរដ្ឋាភិបាល ពិសេសអាជ្ញាធរចេញវិធានការបិទខ្ទប់តំបន់មានហានិភ័យខ្ពស់បានទាន់ពេលវេលា ទើបយើងអាចមានលទ្ធភាពតេស្តរកអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ដើម្បីកាត់ផ្ដាច់ខ្សែចម្លងវីរុសកូវីដ-១៩ ពីមនុស្សម្នាក់ ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀត។ ទាំងនេះសុទ្ធតែមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យតួលេខ នៅតែមានចំនួនច្រើន៕
បងប្អូង៣កុំ៣ការពារទាំងអស់គ្នា

When you fill out the purchase form, be sure to include all

Proceed to File, Page Layout,

Urgent essays

Of course, this is the least useful, as it isn’t feasible to do a affordable-papers.net proper comparison and judgment.

must be written correctly researched, researched, and organized to make them successful.

General tab.

you want the newspaper to do for you as address labels and business card labels.