កម្ពុជា: ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩នៅតែកើនឡើង ក្រសួងសុខាភិបាល បង្ហាញចំនួនអ្នកកើតជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍គិតត្រឹមម៉ោង៧:០០ព្រឹកនេះនៅថ្ថៃទី០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ចំនួន ៩៣៨នាក់ និងនាក់ជាសះស្បើយ ៣៦១នាក់។
ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី រាជធានីភ្នំពេញនិងតាមខេត្ត
រាជធានីភ្នំពេញចំនួន= ៦០៨នាក់
បន្ទាយមានជ័យចំនួន= ៥១នាក់
ព្រះសីហនុចំនួន= ៧៧នាក់
កណ្តាលចំនួន= ១៧៥នាក់
កំពង់ស្ពឺចំនួន= ១៤នាក់
កំពង់ចាមចំនួន= ៣នាក់
តាកែវចំនួន= ៤នាក់
ស្វាយរៀងចំនួន= ១នាក់
ត្បូងឃ្មុំចំនួន= ២នាក់
សៀមរាបចំនួន= ១នាក់
បាត់ដំបងចំនួន= ១នាក់
ពោធិ៍សាត់ចំនួន= ១នាក់

ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ រាជធានីភ្នំពេញ និងតាមខេត្ត
រាជធានីភ្នំពេញចំនួន= ៣៥០នាក់
ព្រៃវែងចំនួន= ២នាក់
សៀមរាបចំនួន= ១នាក់
បន្ទាយមានជ័យចំនួន= ៨នាក់