ភ្នំពេញ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភានេះ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុមនិយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី០៥ ដល់ ១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។

យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុមនិយមបានឱ្យដឹងថា ជ្រលងនៃសម្ពាធទាបឥណ្ឌា និងខ្យល់មូសុងនិរតីរំកិលគ្របដណ្តប់បក់មកលើប្រទេសកម្ពុជា ដែលនឹងអាចធ្វើឱ្យប្រទេសកម្ពុជាមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយពីតិចទៅបង្គួរ។ ហើយទទឹមនឹងនេះ រដូវវស្សាឆ្នាំ២០២១ នឹងឈានចូលមកដល់នៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ។

ដើម្បីជ្រាបកាន់តែលំអិតជាងនេះ សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖