រាជធានីភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសរកឃើញករណីស្លាប់ដោយសារកូវីដ១៩ ចំនួន១១នាក់ ខណៈចំនួនអ្នកសា្លប់សរុបកើនដល់២៨៩នាក់។

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសបានឱ្យដឹងថា ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់អំពីការរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី៧២៩នាក់ និង១១នាក់ស្លាប់ ខណៈ៣៩៨នាក់ទៀតបានជាសះស្បើយ។

គួរបញ្ជាក់ថាក្រោយពីបូកសរុបទិន្ន័យសរុប ចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកើនដល់ ៣៦,២៤០នាក់ ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយសរុប ២៩,០៤៧នាក់ និងចំនួនអ្នកជំងឺស្លាប់សរុបបានកើនដល់ ២៨៩នាក់៕