ខេត្តកំពត៖ នៅរសៀលថ្ងៃទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១រដ្ឋបាលខេត្តកំពតបានប្រកាសរកឃើញមនុស្សចំនួន៥៩នាក់បន្ថែមទៀត ឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ដែលទើបរកឃើញថ្មី។

រដ្ឋបាលខេត្តកំពត បញ្ជាក់ថា អ្នកជំងឺទាំងអស់នេះ ត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាកព្យាបាលនៅមណ្ឌលព្យាបាល និងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពត ហើយបច្ចុប្បន្នក្រុមឆ្លើយតបបន្ទាន់ បាននិងកំពុងស្រាវជ្រាវរកទីតាំង និងកំណត់មុខសញ្ញាអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីនេះបន្ដទៀត។

បន្ថែមពីនេះរដ្ឋបាលខេត្តកំពត សូមធ្វើការអំពាវនាវដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធ សូមធ្វើចត្តាឡីស័ក តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រសិនបើមានបញ្ហាសុខភាព សូមទៅយកសំណាកនៅសាលាវិទ្យាល័យព្រះបិតាជាតិ ឬមន្ទីរពេទ្យបង្អែក ដែលនៅជិតបំផុត៕