ខេត្តព្រៃវែង៖ នៅថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ រដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែង បានរកឃើញ និងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណករណីអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន២៤នាក់បន្ថែមទៀត បន្ទាប់ពីបានធ្វើតេស្តរហ័ស (Rapid Test) ដែលបានរកឃើញនាថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ម្សិលមិញ។

គួរបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ខេត្តព្រៃវែងមានអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ចំនួន៣៩៤នាក់ បានព្យាបាលជាសះស្បើយ១៨៦នាក់ កំពុងសម្រាកព្យាបាល ២០៣នាក់ និងស្លាប់ ៥នាក់៕

ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីឈ្មោះអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ដែលចេញដោយរដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែង៖