អន្ដរជាតិ៖ យោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Bangkok Post នៅថ្ងៃសុក្រ ទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ បានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃសុក្រនេះ ក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសថៃបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន៣,៤៨១នាក់ និងអ្នកជំងឺចំនួន៣២នាក់ទៀតបានស្លាប់។

ក្នុងចំណោមករណីឆ្លងថ្មីៗ ៣,៤៨១នាក់ ចំនួន៩៥១នាក់ ត្រូវបានរកឃើញ នៅតាមពន្ធនាគារ។ ក្រោយបូកបន្ថែមករណីឆ្លងនិងស្លាប់ថ្មីខាងលើ ពេលនេះថៃបានរកឃើញករណីឆ្លងនៃជំងឺ កូវីដ១៩ នៅទូទាំងប្រទេសសរុបកើនដល់ ១២៣,០៦៦នាក់ ហើយករណីស្លាប់កើនដល់៧៣៥នាក់ ខណៈចំនួនអ្នកជាសះស្បើយសរុបកើនដល់ ៧៩,៥០៤នាក់។

So have a peek at the easy ways to

It’s easy to offer your Term papers for cash advance online as it features the

It is a great idea to

From here, you may then go on to compose https://www.affordable-papers.net/ the introduction, conclusion and finally the newspaper as a whole.

check with the folks who have done this prior to composing your own.

convenience of never having to deal with paper trimmers.

understand how to write a composition.