ខេត្តកណ្តាល : ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មានស្តីពី ករណីស្លាប់បណ្តាលមកពីការពុលស្រា នៅស្រុកល្វាឯម ខេត្តកណ្តាល៕