ក្រសួងសុខាភិបាល : ប្រកាសករណីឆ្លងជំងឺកូវដ-១៩ថ្មី ៦១៦ ឆ្លងនៅថ្ងៃទី២៤ ខែមេសាឆ្នាំ២០២១ និងមានករណីជាសះស្បើយចំនួន ១៩០នាក់។
តាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ចក់ថា ការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ព្រឹត្តិការណ៍ សហគមន៍២០កុម្ភៈ ក្នុងនោះរាជធានីភ្នំពេញ រកឃើញឆ្លងថ្មីចំនួន ៥៤៦នាក់ ក្រុងព្រះសីហនុ ២០នាក់ ខេត្តកណ្កាល ២៤នាក់ ខេត្តតាកែវ ៧នាក់ ខេត្តព្រៃវែង ៨នាក់ ខេត្តស្វាយរៀង ២នាក់ ខេត្តមណ្ឌលគីរី ២នាក់ ខេត្តកំពង់ធំ ២នាក់ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ២នាក់ ខេត្តកោះកុង ៤នាក់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ១នាក់។