ក្រសួងធនធានទឹក៖ ចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភាទោះជា កំដៅមានការថមថយបន្តិចចន្លោះពី៣៣-៣៥អង្សាសេ តែបងប្អូនត្រូវបន្តរការប្រុងប្រយត្ន័ ខ្យល់កន្ត្រាក់ នឹង រន្ទះ ចំណែកភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់ក្នុងបរិមាណកើនឡើងជាលំដាប់ ៕

សូមអានសេចក្ដីលម្អិត៖