ខេត្តព្រៃវែង៖ នាថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ អាជ្ញាធរខេត្តព្រៃវែងបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន៥នាក់ ស្ថិតនៅស្រុកស៊ីធរកណ្តាល។

យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែងបានឱ្យដឹងថា មនុស្សប្រុសស្រី០៥នាក់ ត្រូវបានធ្វើតេស្តរហ័សតាមរយៈឧបករណ៍ Rapid Test រកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ១៩។

ទទឹមនឹងនេះ អាជ្ញាធរបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណ កន្លែងស្នាក់នៅ និងប្រវត្តិធ្វើដំណើរលើរូបថតរបស់ពួកគាត់។

សូមចូលរូបភាពដូចខាងក្រោម៖