រាជធានីភ្នំពេញ ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ នេះ អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ចំនួន ១១៩នាក់ត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់យើងឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក្រោយពីជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ-១៩ នៅមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ កម្រិតស្រាលទួលពង្រ ៕