ខេត្តកំពង់ធំ៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ធំបានប្រកាសរកឃើញ និងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណមនុស្សចំនួន០៦នាក់បន្ថែមទៀត។

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានឱ្យដឹងថា រដ្ឋបាលខេត្ដកំពង់ធំរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន០៦នាក់។ ក្នុងនោះ៣នាក់មកពីរាជធានីភ្នពេញ ០២មកពីទីក្រុងប៉ោយប៉ែត និងម្នាក់ទៀតប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយអ្នកជំងឺ ឈ្មោះ ហៀក យ៉ា ផងដែរ។

ដើម្បីជ្រាបឱ្យកាន់តែច្បាស់ សូមអានព័ត៌មានលំអិតដូចខាងក្រោម៖