ក្រសួងធនធានទឹក៖ ប្រកាសជូនដំណឹង​ ចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ភ្លៀង​នៅតែបន្តធ្លាក់ក្នុងបរិមាណ​ កើនឡើងជាលំដាប់ ខណៈសីតុណ្ហភាពអតិបរិមា​ ចន្លោះពី៣៣-៣៥អង្សាសេ៕

សូមអាននូវសេចក្តីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖