ភ្នំពេញ៖ ថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នា២០២១នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល​ប្រកាសរក​ឃើញ​​វិជ្ជមាន​កូ​វី​ដ​១៩ថ្មី ៤៧២​នាក់ និង​ជា​សះស្បើយ​៣៦៩​នាក់ ខណៈមានអ្នកស្លាប់០៥នាក់បន្ថែមទៀត។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖