ខេត្តត្បូងឃ្មុំ : សម្រេចកែសម្រួល និងបន្តវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាល (ធ្វើតេស្តនិងចត្តាឡីស័កចំពោះអ្នកដំណើរមានការសង្ស័យ) ដល់ថ្ងៃទី២០ ឧសភា ៕